Αγαπημένος ήχος από τους The Troublemakers. Από το Doubts & Convictions που κυκλοφόρησε το 2001.