Η σωτηρία της ψυχής

Χειρόγραφο της Λίνας Νικολακοπούλου, Απρίλιος 1985.