Μια πραγματικά ιδιαίτερη ερμηνεία και η καλύτερη εκτέλεση του Que bonito της Rosario Flores από τον μικρό Adrian Martin Vega.

/* Blog read more button text */