Μάνος Χατζιδάκις | Κύριε

Μάνος Χατζιδάκις | Κύριε

Ποίηση: Βαγγέλης Ροζακέας | Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις | Κύριε…. είχα μια ζεστή καρδιά σκεπασμένη με κεραμίδια στην άλλη άκρη της πολιτείας Κύριε…. αγαπούσα τα πουλιά χαιρετούσα τους ανέμους και μεγάλωνα… Κύριε…. τα βράδια που άναβες τ’...
/* Blog read more button text */