Μια παρέα τραγούδια για τον αιώνιο χορό του ανθρώπου κάτω απ’ το σεντόνι του ουρανού. Σε έναν ενδόμυχο ρυθμό που καθορίζουν θέματα όπως αγάπη κι άνθρωπος, όπως ζωή και χρόνος. Από το ραδιοφωνάκι στο πίσω σπίτι του μυαλού που ξέρει μόνο να επιλέγει ρεπερτόριο επιπόνως κι επιμόνως απαιτητικό για ότι ήτανε κάποτε ζωή πριν γίνει μελωδία.

17.00-19.00 | LGR 103.3 FM | lgr.co.uk

Pin It on Pinterest

/* Blog read more button text */