Η Κυριακή θα βάλει το δίωρο, το μυαλό τις μουσικές και οι άνθρωποι τα νοήματα που δίνουν αξία στο τραγούδι κάθε μέρα, κάθε εποχή. Κέντρο Οκτώβρη στην γνωστή διαδρομή.

Ζήτω Το Ελληνικό Τραγούδι | 15.10.2017

17.00-19.00 | LGR 103.3 FM | lgr.co.uk

Pin It on Pinterest

/* Blog read more button text */