Στίχοι: Μαρκέλλα Σελιανίτου & Γιάννης Ζαχαρόπουλος | Μουσική: Γιάννης Ζαχαρόπουλος

Μουσική, μαγική μου φωλιά
μητρική μου αγκαλιά στοργική
να με πας στις κρυφές σου πηγές
στις μεγάλες φυγές που αγαπάς

Κρύψε με πάλι στις καυτές σου τις νότες
στη φωτιά του ρυθμού σου
μια αξία να γίνω κι εγώ και ας καώ

Μουσική, των αιώνων θεά
σκόνη εσύ τ’ ουρανού αστρική
συναντάς πονεμένες κραυγές
από μαύρες ψυχές και πετάς

Κρύψε με πάλι στις καυτές σου τις νότες
στη φωτιά του ρυθμού σου
μια αξία να γίνω κι εγώ και ας καώ

Pin It on Pinterest

/* Blog read more button text */