Επιστροφή σήμερα σε ένα δρόμο παλιό που όλο μετράει χιλιόμετρα κι εμπειρίες από αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή. Τραγούδι το τραγούδι και σήμερα, ήχο τον ήχο σε μια διαδρομή που οδηγεί για μία ακόμα φορά στα παιδιά της Κυριακής, σε αυτή την παρέα που για 26 χρόνια δεν έπαψε να είναι μαζί σε ό,τι φέρνει ο χρόνος, ό,τι μας χαρίζει κι ό,τι μας στερεί. Όλα πολύτιμα κι όλα ακριβά, φυλαγμένα μέσα σε ένα τραγούδι που ψάχνει πάλι σήμερα μια θέση σε αυτή την Κυριακή. Με την συγκίνηση που έχουν οι επιστροφές από ένα αληθινά μεγάλο ταξίδι και την αγάπη που έχουν μέσα τους οι εκπομπές που μιλούν για κάτι μεγάλο που υπάρχει πάντα πριν και μετά από μας.

Ζήτω Το Ελληνικό Τραγούδι | 12.07.2020

16.00-19.00 | LGR 103.3 FM | lgr.co.uk

Pin It on Pinterest

/* Blog read more button text */